• پیامبر اکرم (ص) فرمودند:داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
    پیامبر اکرم (ص) فرمودند:داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
  • هفته دولت گرامی باد.
    هفته دولت گرامی باد.

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۹
۶۷۸۴
۸۰۹۴
۸۷۸۷۳۷