به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند، به علت برگزاري جلسه روز كارمند، مديريت آموزشي دانشگاه روز سه شنبه مورخ 1397/6/6 از ساعت 12:50 تعطيل مي باشد.

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۶
۶۷۸۶
۸۰۹۹
۸۷۸۷۴۴