قابل توجه دانشجویان دوره های نویت دوم

 

به اطلاع دانشجویان دوره های نوبت دوم می رساند، براساس قوانین مالی دانشگاه، دانشجویان متقاضی انصراف از تحصیل می بایست درخواست انصراف از تحصیل خود را حداکثر تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی ارائه نمایند، درغیر این صورت پس از شروع نیمسال، مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهند بود. همچنین در صورتی که این دانشجویان انتخاب واحد داشته باشند و تا پایان زمان حذف و اضافه اقدام به انصراف ننمایند، پس از اتمام زمان حذف و اضافه مشمول پرداخت شهریه ثابت و متغییر به صورت کامل خواهند بود.

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۷۴
۷۲۶۴
۱۳۶۲۵
۹۱۷۶۲۷