اعلام تقسيط شهريه

 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند تقسيط باقيمانده شهريه نيمسال جاري بر روي پورتال دانشجويي آنان به سر رسيدهاي 94/08/20 و 94/10/05 قابل مشاهده مي باشد، خواهشمند است جهت جلوگيري از اعمال جرايم در ابتداي نيمسال بعد، مبالغ بدهي خود را به موقع پرداخت نمائيد.ضمناً دانشجويان با مراجعه به كارنامه مالي خود و كنترل آن در صورتي كه شهريه اي براي آنان تعريف نگرديده و يا در ستون بدهكار در جلوي هر يك از دروس شهريه صفر مي باشد سريعاً جهت اصلاح آن به حسابداري نوبت دوم مراجعه فرمايند. مسووليت عدم توجه به اين اطلاعيه به عهده دانشجو خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۸۱
۷۲۵۴
۱۳۶۴۲
۹۱۷۶۳۴