تکنسین فرابری داده ها


این بخش وظیفه حساس ثبت سیستم سدف از قبیل ثبت نام واختصاص شماره دانشجويي،  ثبت وتغيير نمرات انفرادی وثبت وتغییرليست نمرات، ثبت قوانين آموزشي، ایجادشماره درس و... . را به عهده دارد.
 جناب آقای محمد ابراهیم پور در اتاق 3 اين مديريت با تلفن 38806614  پاسخگوي دانشجويان محترم وهمكاران گرامي دانشكده ها دراین زمینه می باشد.

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۸
۶۷۸۴
۸۱۰۳
۸۷۸۷۴۶