عکس   نام خانوادگی و نام شماره تلفن
asadolahiyan
 

صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها

و بررسی سامانه های سجاد و تایید مدارک وزارت علوم

اسدالهیان حق وردی حسن 38806651
 afshar

صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های کشاورزی و علوم تربیتی و صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه(غیرحضوری)
افشار طرقی اشرف 38806633
bakhti  بروزرسانی اطلاعات دانش آموختگان  بختی حسن 38806628
hosenin بایگان حسینی نیک سیداسماعیل 38806634
roshani
 
 مسئول بایگانی  روشنی حسن 38806631
 sanei

 صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها

و بررسی سامانه های سجاد و تایید مدارک وزارت علوم

 

صانعی مهری فائزه 38806636
talebi رئیس اداره امور فارغ التحصیلان طالبی مهدی 38806640
ashoori بایگان عاشوری براتعلی 38806654
 gholami k

 

صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های مهندسی، دامپزشکی و هنر نیشابور

 

غلامی کروج بتول
38806638
 ghorbani

 صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

آموزشکده کشاورزی شیروان و پردیس بین الملل

قربانی مریم 38806632
 tabakh

صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های علوم ریاضی، علوم اداری و ادبیات

طباخ گوهرشاد ناهید 38806639
 naghavi صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها
نقوی امیر 38806627
 alashloo

 صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های تربت بدنی، علوم پایه، الهیات، معماری، منابع طبیعی و مرکز آموزشهای الکترونیکی

موسوی الاشلو سیدقربان 38806655

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۹
۶۷۸۲
۸۰۹۶
۸۷۸۷۳۷