اطلاعیه پرداخت شهریه دانشجویان منصرف از تحصیل


 به اطلاع کلیه دانشجویان دوره نوبت دوم، دوره آموزش های الکترونیکی و پردیس بین الملل می رساند بر اساس قوانین دانشگاه، مهلت انصراف از تحصیل برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 تا تاریخ 1397/11/12 می باشد و دانشجویان منصرف از تحصیل از تاریخ 1397/11/13 مشمول پرداخت شهریه ثابت  می باشند. همچنین دانشجویانی که اقدام به انتخاب واحد نموده اند چنانچه تا قبل از پایان مهلت حذف و اضافه (1397/11/25) اقدام به ثبت درخواست انصراف خود ننمایند می بایست علاوه بر شهریه ثابت، شهریه واحدهای درسی را نیز پرداخت نمایند. دانشجویان عزیز توجه نمایند که در صورت عدم ثبت درخواست انصراف و حتی با وجود عدم انتخاب واحد نیمسال دوم 98-1397، مشمول پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی خواهند شد. این اطلاعیه به منزله ابلاغ این دستور العمل به دانشجویان می باشد.
                                               

                                                                                                                                                                   معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۲۱۷
۲۱۷
۱۸۹۶۵
۱۰۵۹۹۷۷