تغيير ساعت شروع انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 در سه روز اول بازه انتخاب واحد

 

با توجه به برگزاری امتحانات ترم تابستان سال تحصيلي 97-1396​، به اطلاع دانشجويان مي رساند ساعت شروع انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397 در سه روز اول انتخاب واحد، از ساعت 9 به ساعت 12 تغيير نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۹۱
۱۱۹۶
۱۵۷۸۳
۸۹۷۹۹۷