قابل توجه متقاضیان میهمان و انتقال به دانشگاه فردوسی مشهد

 

با توجه به سامانه ميهماني و انتقال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خواهشمند است دستور فرماييد موارد ذيل براي متقاضيان ميهمان و انتقال به دانشگاه فردوسي مشهد اطلاع رساني شود:

1-اين دانشگاه فقط تقاضاهايي را بررسي مي‌كند كه از طريق سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع ثبت شده باشد و به درخواست هاي حضوري ترتيب اثر نخواهد داد. ضمنا نتايج درخواست‌ها در زمان تعيين شده در سامانه اعلام خواهد شد و اين دانشگاه از پاسخگويي حضوري و يا ارسال نتايج به صورت فيزيكي معذور مي‌باشد.

2-به دليل كثرت متقاضيان ميهمان و انتقال در رشته‌هاي فني و مهندسي و معماري و شهرسازي، كمبود امكانات و تجهيزات، دانشگاه فردوسي مشهد از پذيرش تقاضا در رشته‌هاي مذكور معذور است.

3-تقاضاي تمديد ميهماني دانشجويان نيز فقط در صورت كسب معدل مطلوب و موافقت دانشگاه مبدا قابل بررسي خواهد بود و ريزنمرات اين دانشجويان صرفا پس از تسويه حساب كامل دانشجو با دانشگاه فردوسي مشهد به دانشگاه مبدا ارسال خواهد شد.

4- دانشجوياني كه مشكلات و موارد خاص (كه بعد از قبولي در دانشگاه براي دانشجو حادث شده باشد) دارند مي‌توانند تا تاريخ 31/3 /97 مدارك خود را به اين دانشگاه ارسال نمايند. . شايان ذكر است كه ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي دانشجو ايجاد نمي‌كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۷۴
۷۲۶۴
۱۳۶۲۵
۹۱۷۶۲۷