اطلاعیه پرداخت شهریه دانشجویان منصرف از تحصیل

 


 ب
ه اطلاع کلیه دانشجویان نوبت دوم، دوره های آموزش های الکترونیکی و پردیس بین الملل می رساند بر اساس قوانین دانشگاه، مهلت انصراف از تحصیل برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 96/11/13 می باشد و دانشجویان منصرف از تحصیل از تاریخ 96/11/14 مشمول پرداخت شهریه ثابت می باشند.همچنین دانشجویانی که اقدام به انتخاب واحد نموده اند چنانچه تا قبل از پایان مهلت حذف و اضافه (96/11/25) اقدام به ثبت درخواست انصراف خود ننمایند می بایست علاوه بر شهریه ثابت، شهریه واحدهای درسی را نیز پرداخت نمایند.دانشجویان عزیز توجه نمایند که عدم مراجعه در ابتدای نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل محسوب نمی گردد و در صورت عدم ثبت درخواست انصراف،مشمول پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی خواهند شد.این اطلاعیه به منزله ابلاغ این دستور العمل به دانشجویان می باشد.


                                                                                                                                                                                                                      معاونت آموزشی دانشگاه

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۱
۶۷۸۳
۸۰۹۷
۸۷۸۷۳۹