بازديد رئيس دانشگاه فردوسی مشهد از ساختمان جديد مديريت آموزشی دانشگاه

 

با توجه به تغییر مکان اداره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد دكتر كافي رئيس دانشگاه  و دكتر هاشمی معاون آموزشي  دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تجديد ديدار با همكاران مديريت آموزشي، از محل جديد ساختمان مديريت آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد بازديد نمودند.

دكتر كافي رئیس دانشگاه در این بازدید، ضمن تبريك سال جديد به همكاران مديريت آموزشي دانشگاه ، شروع فعاليت در ساختمان جديد را نيز به آنان تبريك گفته و با تاكيد بر تلاش و پشتكار بيش از پيش، از خدمات شايسته آنان در سال گذشته تشكر نمود.

كاركنان مديريت آموزشي دانشگاه  نيز ضمن ابراز مسرت از ديدار با رئیس و معاون آموزشی دانشگاه از انتقال به محل جديد، ابراز رضايت نمودند.

در اين بازديد دكتر گنجعلي مديرآموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گزارش مختصري از اقدامات انجام گرفته در زمينه جابجايي محل مديريت آموزشي دانشگاه ، ظرفيت ها و قابليت هاي ساختمان جديد و نواقص احتمالي آن كه بايستي در آينده نزديك مورد توجه قرار گيرد، ارايه نمود.

لازم به ذكر است كه ساختمان جديد مديريت  آموزشي دانشگاه، در ضلع شمالی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در مکان سابق دانشکده علوم ورزشی دانشگاه واقع شده است.

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۲۲
۷۲۵۵
۹۷۳۶
۸۰۱۳۰۰