قابل توجه کلیه دانشجویان محترم متقاضی کارت دانشجویی


با توجه به اشکال به وجود آماده در سیستم صدور کارت دانشجویی امکان چاپ کارت دانشجویی در روز دوشنبه 1395/11/04 مقدور نمی باشد . دانشجویان محترم از مراجعه حضوری به مدیریت آموزشی دانشگاه خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۶۰۷
۹۷۶۶
۱۱۲۲۲
۷۶۵۴۵۳