قابل توجه پذیرفته‎شدگان تكمیل ظرفیت رشته مدیریت امورشهری

 

ضمن تبریک به پذیرفته‎شدگان تكمیل ظرفیت رشته مدیریت امور شهری مقطع كارشناسی ارشد با استحضار می‎رساند، مصاحبه از پذیرفته‎شدگان در روز دوشنبه مورخ 1395/08/17 ساعت 8 صبح در كارگاه سنجش از راه دور دانشكده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‎گردد. در ضمن به همراه داشتن كلیه مدارك و رزومه علمی و داشتن سابقه كار مرتبط در مصاحبه الزامی می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۳۶۰
۷۰۳۸
۸۵۳۶
۷۴۰۲۰۶