​اطلاعيه نظام وظيفه در خصوص سنوات ارفاقي

 

icon-9دریافت فایل

  

اطلاعیه مهم وظیفه عمومی برای دانشجویان پسر متقاضی خروج از کشور

 

 

icon-9دریافت فایل

  

 

تمدید سنوات دانشجویان بر اساس دستورالعمل سازمان وظیفه عمومی ناجا

 

 

 

 

icon-9دریافت فایل

 

 

 

  

 

 

اطلاعیه معافیت تحصیلی دانشجویان پسر ورودی 1394

 

icon-9کارشناسی

icon-9مشاهده فرم(کارشناسی)

 

 

icon-9کارشناسی ارشد

 

 icon-9دکتری

 

 


 

 

امور نظام وظیفه


کارشناس بخش امور نظام وظیفه اداره پذیرش وثبت نام آقای محمدرضافرخ پورمستقردراتاق 12 این مدیریت باشماره تلفن 38806650  می باشد و مسئولیت بررسی پرونده های دانشجویان پسر و  معرفی آنان به دفاتر انتظامی استان به منظور صدور معافیت تحصیلی،  بررسی و در خواست صدور مجوز تمدید سنوات، درخواست صدور مجوز خروج از کشور برای تمامی سفرها ؛(علمی، گردشگری و زیارتی)  و ارتباط با معاونت وظیفه عمومی استان و کارشناسان ناجا را برعهده دارد.

 

 

 

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۳۶۲
۷۰۴۰
۸۵۳۶
۷۴۰۲۰۸