عکس   نام خانوادگی و نام شماره تلفن
asadolahiyan
 
صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها
اسدالهیان حق وردی حسن 38806651
bakhti  بروزرسانی اطلاعات دانش آموختگان  بختی حسن 38806628
hosenin بایگان
حسینی نیک سیداسماعیل
38806634
roshani
 
 مسئول بایگانی  روشنی حسن 38806631
 sanei

 صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها

و تایید مدارک در سامانه تایید مدارک وزارت علوم

صانعی مهری فائزه 38806636
talebi رئیس اداره امور فارغ التحصیلان
طالبی مهدی
38806640
ashoori بایگان
عاشوری براتعلی
38806654
 ghorbani

 صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

آموزشکده کشاورزی شیروان، پردیس بین الملل، مهندسی، دامپزشکی وهنر نیشابور

قربانی مریم 38806632
 tabakh

صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های علوم ریاضی، علوم اداری، ادبیات و کشاورزی

طباخ گوهرشاد ناهید 38806639
 naghavi صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریزنمرات قابل ترجمه کلیه دانشکده ها
نقوی امیر 38806627
 alashloo

 صدور گواهی موقت،تائیدیه تحصیلی و پاسخ به استعلامات

دانشکده های تربت بدنی، علوم پایه، الهیات، معماری، علوم تربیتی، منابع طبیعی و مرکز آموزشهای الکترونیکی

موسوی الاشلو سیدقربان 38806655

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۲۱
۵۲۹۶
۷۷۵۹
۷۰۶۴۲۳