تحصیلات تکمیلی

بخش تحصیلات تکمیلی ادراه پذیرش وثبت نام این مدیریت مسوولیت انجام  امورآموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری Ph.D  اعم از: ثبت نام، امور مهمان؛ انتقال؛ تغییررشته، مشاوره وراهنمایی و... را که به تفکیک وتفصیل در بخش فرایندها قابل مشاهده می باشد برعهده دارند.

     شماره اتاق           نام ونام خانوادگی کارشناس               دانشکده های مربوط             شماره تلفن      
 8  محمد ابراهیم زواری  مرکز آموزش الکترونیکی – علوم اداری – پیگیری بهبود فرایندها  38806652
8  علیرضا فلاحی  مهندسی – معماری  38806629
 9  مجیدقشقایی  کشاورزی – منابع طبیعی – دامپزشکی  38806623
 9  مهدی صحافیان   ادبیات – الهیات – علوم تربیتی  38806617
 9  رضا سهیلی  علوم پایه – علوم ریاضی – تربیت بدنی  38806656

 

          
8

adr

پاسخ آنلاین :

امروز :
ماه :
ماه قبل :
بازدیدها :
۱۹۹
۵۰۶۷
۱۴۴۲۰
۶۹۸۴۳۵